Boskoop: onderzoek oeververbinding

Gemeente Boskoop heeft de programmabegroting 2013 uitgebracht. Hierin wordt de tweede oeververbinding als volgt aangehaald:

“Voor snelle en tijdige leveringen zijn goede verbindingen met de veilingen en mainports essentieel (groeiend belang just-in-time-leveringen). De infrastructuur dient daarvoor op orde te worden gebracht, dit geldt voor de oostzijde, de westzijde, de oost-west verbinding en voor het PCT terrein. Met realisatie┬ávan de Oostelijke rondweg, de Westelijke randweg en een op termijn een extra oeververbinding over de Gouwe is de infrastructuur van Boskoop op orde. De Westelijke randweg en de 2e oeververbinding zijn in tijd later gepland maar zijn nodig om de toenemende verkeersdrukte op de Zijde te kunnen opvangen. ”

Wat is dan die termijn? In ieder geval wordt in 2013 een onderzoek ingesteld en een plan opgesteld, en een relatie met de Corridorstudie N207 wordt aangehaald. Op zich al interessant, omdat in de Corridorstudie niet wordt gesproken over een oeververbinding. Er wordt alleen gerept over een verbinding met de N11 ten noorden van Boskoop.