Voorbereidingen voor nieuwe oeververbinding

Plannen voor de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Boskoop. Het kaartje dat gepresenteerd wordt tijdens een informatie avond georganiseerd door de Provincie Zuid Holland laat een interessante weg zien (nummer 5). Aan de oostzijde van Boskoop is een ontsluitingsweg getekend, die precies ter hoogte van het Gouwebos uitkomt. Gelukkig zit de Gouwe er nog tussen en is de streep niet doorgetrokken. De rotonde wordt inmiddels al wel gerealiseerd.

Screen Shot 2014-06-06 at 00.43.28