Motie CDA: Gouwetunnel

Het is al weer een paar jaar geleden dat het thema aan de orde was, maar nu is het toch weer zover: de CDA fractie in Waddinxveen heeft, bij monde van Zweder Bergman, een motie ingediend waarin wordt verzocht om onderzoek naar een tunnel onder de Gouwe.

De motie is later aangepast. Er is met de hand bijgeschreven “Waarbij de waarden voor het Gouwebos, de Voorofschepolder en de begraafplaats nadrukkelijk blijven bewaard.”.

Ik weet niet waar ik het meest in teleurgesteld ben. Dat mijnheer Bergman bij het opstellen van de motie duidelijk is vergeten dat er eerdere afspraken gemaakt zijnĀ of dat natuur soms ook best belangrijk is.

Het grootste struikelblok is echter dat de verkeersproblematiek waarover in de motie wordt gerept, met name de gemeente Alphen raakt. Waarom moet Waddinxveen er dan voor opdraaien? En waarom laat de politiek zijn oor hangen naar verzoeken van buurgemeenten?

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Het onderzoek is in ieder geval voorjaar 2017 gereed.