Verbinding Gouwebos – Bentwoud

Onderstaand artikel over een mogelijke verbinding tussen het Gouwebos en het Bentwoud is overgenomen met toestemming van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud.

De situatie zonder de N207
Tussen Boskoop, Benthuizen en Zoetermeer is een natuur- en recreatiegebied gerealiseerd: het Bentwoud. Helaas ontbreekt in dit rijtje één gemeente, namelijk Waddinxveen.

Het Bentwoud zou oorspronkelijk 2x zo groot worden, waarbij een recreatieve verbinding met het Gouwebos zou ontstaan. De Voorofsche Polder, gelegen tussen het Gouwebos en de Gouwe (in beheer bij het Zuid Hollands Landschap) zou daarbij betrokken worden in een ecologische verbindingszone naar het Bentwoud.

De inwoners van Waddinxveen verwachtten een prachtig natuur- en recreatiegebied naast de deur krijgen. Jammer genoeg viel een aanzienlijk deel van het voorgenomen Bentwoud ten prooi aan de  bezuinigingsdrift op natuur- en milieugebied. In de herziene planvorming eindigt het Bentwoud precies daar waar het Gouwebos begint, zodat er weinig meer overblijft van een samenhang tussen de beide groengebieden.

De Waddinxveners zijn door de inkrimping het meest gedupeerd, omdat het Bentwoud veel verder weg komt te liggen en, ook in de plannen, zeer matig bereikbaar is. Immers in deze plannen is de dichtstbijzijnde toegang voorzien in Boskoop ten noorden van de rotonde Noordeinde / Snijdelwijklaan.  Vergelijk daarbij de riante ontsluitingen aan de westzijde van het Bentwoud, dan komt Waddinxveen er ook op dit punt zeer bekaaid vanaf.

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud streeft er naar de bereikbaarheid van het Bentwoud óók voor de inwoners van Waddinxveen te verbeteren. Zij wil hiertoe een aantrekkelijke recreatieve en zo mogelijk ecologische verbinding tot stand brengen tussen het Gouwebos en het Bentwoud. Zij stelt derhalve voor het Lindelaantje in het Gouwebos te verlengen naar het Bentwoud.

Het Lindelaantje is één van de toegangspaden tot het Gouwebos en maakt onderdeel uit van de Laaglandroute van de ANWB. Aan het Lindelaantje is ook een parkeerplaats gelegen. Het Lindelaantje eindigt bij de aansluiting aan het Noordeinde.

Dit wandel- en fietspad zou dan het (hooggelegen) Noordeinde kruisen, om vervolgens de Eerste Tocht via een brug te passeren. Het is daarbij aan te bevelen een naastgelegen strook als ecologische verbinding (Voorofschepolder-Gouwebos-Bentwoud) te reserveren.

Aldus sluit het fiets- en wandelnetwerk van het Gouwebos op een veilige en aantrekkelijke wijze, door landelijk gebied, aan op de fiets- en wandelpaden binnen het Bentwoud en wordt het Bentwoud beter en aantrekkelijker en bereikbaar voor de inwoners van Waddinxveen.

De recreatieve aantrekkingskracht van zowel Gouwebos als Bentwoud krijgt daarmee een impuls, en er ontstaan nieuwe kansen. Zo zou het voorstelbaar zijn een OV-wandeling van ca 10 kilometer uit te zetten dwars door de beide groengebieden tussen station Waddinxveen-Noord en Zoetermeer halte Oosterheem van RandstadRail.

Tenslotte krijgt het Bentwoud-West in dit voorstel geheel gratis een extra parkeergelegenheid in de vorm van de bestaande parkeerplaats aan het Lindelaantje, nabij het Noordeinde.

Wáár het verlengde Lindelaantje het Bentwoud inprikt, is afhankelijk van de fysieke mogelijkheden. Wij pleiten wel voor een zo breed mogelijke strook natuurlijke inrichting langs dit fiets-voetpad.

De situatie met de N207
Liever zouden wij als Vereniging Vrienden van het Bentwoud niet over deze situatie willen spreken, omdat ons nut en noodzaak van deze weg ontgaat. Zie daarvoor de door ons ingediende zienswijze op de MER. Wij zullen daarom met argumenten blijven ingaan tegen de plannen.

Echter de realiteit gebiedt ons ook een mogelijke situatie mét de N207 onder ogen te zien. Naast de verdere aantasting van het Bentwoud in het algemeen, krijgen de  Waddinxveners er in dit geval een extra hindernis bij. Nog even op een rijtje de achterstelling van Waddinxveen:

  1. Het Bentwoud is in omvang gehalveerd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Juist het gedeelte langs de bebouwde kom van Waddinxveen is geschrapt.
  2. De ontsluiting van het Bentwoud vanuit Waddinxveen is, en blijft ook in de plannen uiterst mager. Vergelijk dat eens met de riante ontsluitingen aan de westzijde van het Bentwoud voor zowel voetgangers, fietsers en automobilisten.
  3. De N207 komt te lopen tussen Waddinxveen en het Bentwoud en vormt aldus een extra barrière voor de bereikbaarheid van het Bentwoud.

Met de N207 is de voorgestelde verlenging van het Lindelaantje met een ecologische verbindingszone van nog groter belang. Ter compensatie van de aantasting van het Bentwoud door de N207 stellen wij dan ook voor een flink gebied tegenover het Gouwebos, grenzend aan het Bentwoud, als natuurlijke zone in te richten waarbinnen het verlengde Lindelaantje is gelegen.

Hierbij gaan wij ervan uit dat de N207 lager komt te liggen dan het Noordeinde, zodat het verlengde Lindelaantje hoog blijft en met een fiets-/voetgangerbrug, voorzien van een faunastrook, de N207 kruist. De kosten hiervoor zouden onzes inziens in de begroting van de N207 dienen te worden opgenomen.

 

Beheer Gouwebos

Vanaf 1 januari 2017 is Staatsbosbeheer de uitvoerende organisatie achter de Groenalliantie, een fusie tussen de natuur- en recreatieschappen Reeuwijkse Plassen en Krimpenerwaard. In de Groenalliantie, die tot doel heeft de kwaliteit van de aangesloten gebieden (waaronder het Gouwebos) te verbeteren, nemen de provincie ZuidHolland, de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente Alphen aan den Rijn (en daarmee Boskoop) is per 1-1-2017 uit de Groenalliantie gestapt.