Reacties op een Weg door het Gouwebos

Enkele reacties van steunbetuigers op het voornemen om een Weg door het Gouwebos te onderzoeken:

“Wat een onzin verhaal. Gouwebos moet Gouwebos blijven. Succes met de strijd.”

“Via deze mail laat ik u weten dat ik mijn steun betuig aan het initiatief van stichting Gouwebos om in een vroegtijdig stadium het aanleggen van een autoweg door het Gouwebos te voorkomen. Dit kan en mag nooit gebeuren.”

“Ik ben tegen een weg door het Gouwebos, Bovendien zullen alle bewoners die aan de rand van het Gouwebos wonen een rechtszaak aanspannen tegen dit idiote idee.Het heeft bovendien ook een grote sociale funktie voor jong en oud.”

“Uw aktie is mij uit het hart gegrepen. Als dagelijkse gebruikster van het Gouwebos (wij lopen 3 x per dag een volle ronde) zouden wij het vreselijk vinden als men zou besluiten tot de aanleg van een autoweg. Uiteraard begrijpen wij dat de verkeersproblematiek van Boskoop groot is, maar om dit mooie stukje natuur, recreatiegebied en snelle fietsroute daaraan op te offeren is voor mij Onbestaanbaar. Ik steun uw initiatief van harte. N.E.C. de Koning”

“Als bewoner van Boskoop en dicht bij het Gouwebos wonend, en daar dagelijks gebruik van makend ben ik beslist tegen een weg door het Gouwebos. Steeds meer bedrijven vestigen zich hier in het westen van Nederland, met als gevolg veel nieuwe bedrijfspanden en steeds meer huizen. Daar betalen wij een hoge prijs voor, nl steeds minder vrije ruimte om ons heen. De provincie profiteert hiervan door steeds hogere inkomsten. Laat die maar bijdragen aan een oplossing en aan het geld door een weg onder de voorofsche polder en het Gouwebos door te maken. Lijkt me een hele goede oplossing. Maar laten ze dat stukje natuur groen hier maar met rust.  Goed initiatief van jullie. We hopen op succes! ”

“Wij steunen uw streven volledig. Ongeveer tien jaar geleden kwam het plan op een ijs- en skeelerbaan aan te leggen in het Gouwebos (door een  Boskoopse ijsclub, op het grondgebied van Waddinxveen). Als bewoners aan de rand van het Gouwebos hebben wij dat met acties zeer bestreden – en met succes. Een ijsbaan zou het Gouwebos hebben vernield. De “Stichting Gouwebos” is toch in Waddinxveen gevestigd? Maar dat belet niet ook leden te winnen in Boskoop. De bewoners van de aangrenzende “Snijdelwijk” hebben dezelfde rechtstreekse belangen. En andere inwoners van Boskoop, die genieten van het Gouwebos, óók.”

“Ik ben tegen een weg door gouwebos en de voorofsche polder.
Een ” overslag” op ITC terrein en vrachtwagen verbod in dorp is perfect alternatief.  Alle vrachtwagens boven bepaalde gewicht en lengte verbieden vanaf rotonde bij shell. Uitzondering brandweer.”

“Met verbazing zat ik een briefje te lezen over de absurde plannen voor het gouwebos. Ik steun jullie stichting volledig door protest aan te tekenen.”

“Graag steun ik uw oproep het gouwebos te ontzien bij het zoeken naar mogelijkheden de verkeersproblemen in Waddinxveen en Boskoop op te lossen.”

“Het lijkt mij een goed idee om het geplande onderzoek inzake een mogelijke weg door het Gouwebos op een zo vroeg mogelijk moment proberen te voorkomen. Ik steun jullie initiatief van harte, het zou een grote schande zijn als die weg er zou komen. Er zijn andere (en betere) opties.”

“Er moet geen weg door het gouwebos komen! Ik steun jullie zeker!”

“Eens in de zoveel tijd loop ik door de ongerepte natuur van Zwitserland of Duitsland. De stilte, de geuren, ze brengen mij letterlijk en figuurlijk tot grotere hoogte.

In mijn dagelijkse stressvolle bestaan van wonen, werken etc. fiets ik bewust in de ochtend en namiddag door het Gouwebos, tussen Boskoop en Waddinxveen. Heel af en toe vang ik dan een moment van rust, zoals in Zwitserland. De mist boven de grasvelden, de aardegeuren als het geregend heeft. Dat draagt bij aan mijn dagelijkse geluk en ook aan het geluk van zoveel wandelaars, hardlopers of fietsers, kinderen, die het Gouwebos hiervoor uitkiezen.

Als kind heb ik dit bos aangelegd zien worden. Ondanks dat ik niet houd van aangelegde natuur, is dit bos in de afgelopen 30 jaar best mooi geworden. Dertig jaar is helaas waarschijnlijk meer dan genoeg om er nu een nieuwe bestemming aan te geven. Managers, architecten, politiek, iedereen weet wel een betere oplossing dan het Gouwebos te laten voor wat het is. Besluiten worden aan tafels genomen, een bezoek aan het Gouwebos zal er misschien niet eens zijn geweest, laat staan dat voorstanders van het Gouwebos in besluitvorming worden betrokken. Of heb ik het mis?”

“Een weg door het Gouwebos lijkt mij en mijn vrouw ook een zeer slecht plan. Wij denken eerder aan een tunnel als er dan toch wat moet.”

“Bij deze maak ik bezwaar tegen de aanleg van een weg door het bos. Bespottelijk idee, kan reken op veel bezwaar van alle hondeneigenaren van Boskoop en Waddinxveen”

Weg door het Gouwebos

Beste buurtbewoners in Waddinxveen en Boskoop

Een autoweg door het Gouwebos?
Wij maken ons ongerust over het feit dat er een onderzoek komt naar meerdere oplosvarianten ten aanzien van de verkeersproblematiek over de Gouwe. Dit blijkt uit een motie van het CDA Waddinxveen in november 2016, die door de Raad is aangenomen.
Het trieste dodelijke ongeluk van november jl. geeft nog eens extra gewicht aan de roep om een alternatief voor de Zijde in Boskoop. De Zijde is, zoals iedereen weet, een veel te drukke en verkeersgevaarlijke weg. Het vele oponthoud heeft negatieve economische gevolgen. Ook de verkeerssituatie rond de hefbrug in Waddinxveen vraagt om verbetering.
Eén van de mogelijke alternatieven in het onderzoek zal ongetwijfeld zijn: een weg door het populaire Gouwebos en het natuurgebied Voorofsche Polder. Dit vinden wij een bijzonder slecht alternatief en wij willen in een vroegtijdig stadium voorkomen, dat dit alternatief (dat misschien het goedkoopst zal blijken) serieus wordt overwogen.

Zijn er dan andere mogelijkheden?
Die zijn er volgens ons zeker, bijvoorbeeld door een weg aan te leggen ten noorden van Boskoop. Deze weg zou dan lopen vanaf de Hoogeveenseweg, langs of door het ITC terrein ruim langs de bebouwde kom van Boskoop, door de kavels van het tuinbouwgebied naar een oeververbinding over, maar het liefst onder de Gouwe, net ten zuiden van de rotonde Halve Raak in de N207. De doorsneden kavels dienen dan te worden herverdeeld, waarbij de tuinders ook een goede ontsluitingsweg krijgen.
Wanneer de N207 vanaf deze rotonde tot aan de N11 verbreed zou worden, ontstaat er een uitstekende verbinding richting Amsterdam (A4), Utrecht (A12), en met Greenport via de oostelijke rondweg Boskoop. De Zijde wordt daarmee flink ontlast (70% van het verkeer moet niet in Boskoop zijn) en ook Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp zullen profiteren.
Deze verbinding zou prima passen in het project N207-noord, dat wordt uitgevoerd door de Provincie Zuid-Holland, om de doorstroming tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn te verbeteren.

Wij zoeken uw steun
Wij zoeken daarom zoveel mogelijk mensen in deze buurt om ons te steunen, door uw naam adres en/of E-mailadres aan ons door te geven. (Uw naam zullen wij niet publiceren, alleen het aantal steunbetuigers). Wij kunnen dan meer gewicht in de schaal leggen om verdere stappen te ondernemen teneinde te voorkomen dat ‘ons’ Gouwebos wordt aangetast.

Welke stappen zijn dat?

  • Publiciteit zoeken in plaatselijke en regionale bladen.
  • Onze plaatselijke politieke partijen laten weten wat onze bezwaren zijn.
  • Onze ongerustheid per brief kenbaar maken aan de colleges van B. en W. van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.

Wij hopen dat u ons wilt steunen!

Kees Bot, Niels Goossens, Arie Peters en Bert de Rijke

[update 31 maart: al meer dan 400 bewoners rond het Gouwebos hebben hun steun betuigd!]

(Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting)

kaart
kaart