Weg door het Gouwebos

Beste buurtbewoners in Waddinxveen en Boskoop

Een autoweg door het Gouwebos?
Wij maken ons ongerust over het feit dat er een onderzoek komt naar meerdere oplosvarianten ten aanzien van de verkeersproblematiek over de Gouwe. Dit blijkt uit een motie van het CDA Waddinxveen in november 2016, die door de Raad is aangenomen.
Het trieste dodelijke ongeluk van november jl. geeft nog eens extra gewicht aan de roep om een alternatief voor de Zijde in Boskoop. De Zijde is, zoals iedereen weet, een veel te drukke en verkeersgevaarlijke weg. Het vele oponthoud heeft negatieve economische gevolgen. Ook de verkeerssituatie rond de hefbrug in Waddinxveen vraagt om verbetering.
Eén van de mogelijke alternatieven in het onderzoek zal ongetwijfeld zijn: een weg door het populaire Gouwebos en het natuurgebied Voorofsche Polder. Dit vinden wij een bijzonder slecht alternatief en wij willen in een vroegtijdig stadium voorkomen, dat dit alternatief (dat misschien het goedkoopst zal blijken) serieus wordt overwogen.

Zijn er dan andere mogelijkheden?
Die zijn er volgens ons zeker, bijvoorbeeld door een weg aan te leggen ten noorden van Boskoop. Deze weg zou dan lopen vanaf de Hoogeveenseweg, langs of door het ITC terrein ruim langs de bebouwde kom van Boskoop, door de kavels van het tuinbouwgebied naar een oeververbinding over, maar het liefst onder de Gouwe, net ten zuiden van de rotonde Halve Raak in de N207. De doorsneden kavels dienen dan te worden herverdeeld, waarbij de tuinders ook een goede ontsluitingsweg krijgen.
Wanneer de N207 vanaf deze rotonde tot aan de N11 verbreed zou worden, ontstaat er een uitstekende verbinding richting Amsterdam (A4), Utrecht (A12), en met Greenport via de oostelijke rondweg Boskoop. De Zijde wordt daarmee flink ontlast (70% van het verkeer moet niet in Boskoop zijn) en ook Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp zullen profiteren.
Deze verbinding zou prima passen in het project N207-noord, dat wordt uitgevoerd door de Provincie Zuid-Holland, om de doorstroming tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn te verbeteren.

Wij zoeken uw steun
Wij zoeken daarom zoveel mogelijk mensen in deze buurt om ons te steunen, door uw naam adres en/of E-mailadres aan ons door te geven. (Uw naam zullen wij niet publiceren, alleen het aantal steunbetuigers). Wij kunnen dan meer gewicht in de schaal leggen om verdere stappen te ondernemen teneinde te voorkomen dat ‘ons’ Gouwebos wordt aangetast.

Welke stappen zijn dat?

  • Publiciteit zoeken in plaatselijke en regionale bladen.
  • Onze plaatselijke politieke partijen laten weten wat onze bezwaren zijn.
  • Onze ongerustheid per brief kenbaar maken aan de colleges van B. en W. van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.

Wij hopen dat u ons wilt steunen!

Kees Bot, Niels Goossens, Arie Peters en Bert de Rijke

[update 31 maart: al meer dan 400 bewoners rond het Gouwebos hebben hun steun betuigd!]

(Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting)

kaart
kaart