Scooters en brommers in het Gouwebos

Een tijd geleden zijn bij de ingangen van het Gouwebos aan de kant van Waddinxveen en Boskoop de toegangshekken weggehaald. Volgens de gemeente Waddinxveen is dit gedaan – overigens in de hele gemeente – om de verkeersveiligheid te verbeteren. Paaltjes en hekjes veroorzaken schijnbaar behoorlijk wat leed en ongelukken.

Op een aantal plekken leidt dit echter tot andere problemen. Het Gouwebos is geen plek voor scooters en brommers, maar die zijn er steeds vaker terug te vinden. Er wordt hard gereden. De gemeente treedt niet op, er wordt niet gehandhaafd. Meldingen die hierover – door verschillende mensen – aan de gemeente zijn gedaan, leiden tot vage beloftes maar geen concrete actie.

Het zou mooi zijn als de politiek inziet dat verkeersveiligheid een breed thema is waarbij het wegnemen van verkeersbelemmeringen hand in hand moet gaan met handhaving. En als dat niet haalbaar is, dan moeten de hekjes gewoon terug.