Dossier Bentwoud

Het Bentwoud. Een bosgebied in aanleg dat uiteindelijk 1300 hectare groot moet worden, en in 2030 volgroeid is. Het ligt vrij dichtbij het Gouwebos, en wordt vaak aangehaald als het over de tweede oeververbinding gaat: het feit dat het Gouwebos verloren gaat door er een weg dwars doorheen aan te leggen, wordt gecompenseerd door het Bentwoud.
Of er van het Bentwoud (of welk onderdeel van de ecologische hoofdstructuur dan ook) iets overblijft met het huidige kabinet is natuurlijk een tweede.

 

Website van het Bentwoud van Provincie Zuid Holland
Website van de Vrienden van het Bentwoud
Staatsbosbeheer over het Bentwoud