Motie CDA: Gouwetunnel

Het is al weer een paar jaar geleden dat het thema aan de orde was, maar nu is het toch weer zover: de CDA fractie in Waddinxveen heeft, bij monde van Zweder Bergman, een motie ingediend waarin wordt verzocht om onderzoek naar een tunnel onder de Gouwe.

De motie is later aangepast. Er is met de hand bijgeschreven “Waarbij de waarden voor het Gouwebos, de Voorofschepolder en de begraafplaats nadrukkelijk blijven bewaard.”.

Ik weet niet waar ik het meest in teleurgesteld ben. Dat mijnheer Bergman bij het opstellen van de motie duidelijk is vergeten dat er eerdere afspraken gemaakt zijn of dat natuur soms ook best belangrijk is.

Het grootste struikelblok is echter dat de verkeersproblematiek waarover in de motie wordt gerept, met name de gemeente Alphen raakt. Waarom moet Waddinxveen er dan voor opdraaien? En waarom laat de politiek zijn oor hangen naar verzoeken van buurgemeenten?

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Het onderzoek is in ieder geval voorjaar 2017 gereed.

Nieuwe wegen rondom Boskoop?

Er gaat de laatste tijd behoorlijk wat mis rondom de hefbruggen in Waddinxveen en Boskoop. In Waddinxveen is de hefbrug al weken niet beschikbaar vanwege een ongeluk met een passerend schip. In Boskoop voer vorige week een schip tegen de hefbrug aan.

De verkeersdrukte in Boskoop is fors toegenomen, en het kan niet anders dan dat de wegen opnieuw worden bekeken. In de fractieflits CDA Fractie Alphen aan den Rijn van 3 juni 2015 staat hierover:

“De roep om een tweede oeververbinding bij Boskoop laait hiermee weer op.”

En in de fractieflits van 1 juli 2015 staat:

“En nu de hefbrug in Waddinxveen er uit ligt, beseft Waddinxveen waarschijnlijk ook hoe belangrijk een alternatief voor de hefbrug is. Nu is het juiste moment om met Waddinxveen contact te leggen en samen op pad te gaan naar de Provincie en aan te dringen op een onderzoek naar de kosten/baten afweging van een extra tunnel onder de Gouwe tussen Boskoop en Waddinxveen. De CDA fractie heeft het College opgeroepen daar mee aan de slag te gaan en het College is er al aan bezig.”

De provincie wil echter alle maatregelen in één keer nemen en stelt weer uit.

De plaatjes bij een ander artikel laten weer mooi zien hoe de nieuwe rondweg aan de oostkant van Boskoop precies op de Gouwe uitkomt waar een oeververbinding gewenst is (door Boskoop dan). Daar wordt nog gesproken over een aantal autonome ontwikkelingen, zoals een gouwekruising.

Voorbereidingen voor nieuwe oeververbinding

Plannen voor de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Boskoop. Het kaartje dat gepresenteerd wordt tijdens een informatie avond georganiseerd door de Provincie Zuid Holland laat een interessante weg zien (nummer 5). Aan de oostzijde van Boskoop is een ontsluitingsweg getekend, die precies ter hoogte van het Gouwebos uitkomt. Gelukkig zit de Gouwe er nog tussen en is de streep niet doorgetrokken. De rotonde wordt inmiddels al wel gerealiseerd.

Screen Shot 2014-06-06 at 00.43.28

Uit de oude doos

Uit het Reformatorisch Dagblad van 29 augustus 1983:

Door een buis te laten zakken die als duiker dienst zal doen, heeft mevrouw wetliouder F. L. M. Oosterbroek, secretaris van het recreatieschap Bospark, vrijdagmiddag (26 augustus) het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan het middengebied van het Gouwebos.

Met de aanleg en inrichting van het middengebied van het Gouwebos, het ongeveer tien hectare grote gedeelte tussen de spoorlijn en het Wilgenlaantje, is een bedrag gemoeid van bijna 2,3 miljoen gulden.

Op 26 augustus 2013 bestaat dat gedeelte van het Gouwebos dus al weer 30 jaar!