Natuur- en recreatieschap

Eigenaar van het Gouwebos is het Natuur en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen. Het recreatieschap is ook eigenaar van een aantal andere natuurgebieden, zoals het Weegje (tussen Gouda en Waddinxveen). Ik lees net op wikipedia dat de Provincie Zuid Holland in 2007 het Weegje bij Gouda wilde voegen. Nu de bevolking van Waddinxveen zich na de verkiezingen tegen de fusie met Gouda heeft uitgesproken, wil Gouda het Weegje ook weer.

(stelletje kleuters)

Welkom!

Een website over het Gouwebos! Een park tussen Waddinxveen en Boskoop, dat wordt bedreigd door – tsja, waardoor eigenlijk? Misschien wel het meest door de gemeente Boskoop, die (overigens geheel terecht) het zware vrachtverkeer van de tuinderijen niet door de hoofdstraat in het eigen dorp wil zien. Daarom moet er een nieuwe verbindingsweg komen, en die moet dwars door het Gouwebos.

Tot nu toe niets nieuws, zou u zeggen. Klein dorpsleed en vooruitgang, enzo. Maar er is meer aan de hand.. Het Gouwebos is namelijk niet van Boskoop, maar ligt op Waddinxveens grondgebied. De eigenaar is een stichting, en de voorzitter daarvan is de burgemeester van Waddinxveen. En dan begint de politiek. En gaan de economische belangen spelen. Dan komt het Bentwoud om de hoek kijken, en Greenports, en Westelijke Randwegen, en en en.

Ons belang is eenvoudig: het Gouwebos behouden zoals het nu is. Dus gaan we op deze site een overzicht aanbieden van wat er allemaal speelt rondom dat kleine bosje.