Stichting

De Stichting tot Behoud van het Gouwebos is begin 2011 opgericht door  Niels Goossens en Corrien Rutgers, twee verontruste bewoners van de wijken rondom het Gouwebos.

Al een aantal jaren is er een plan om een tweede oeververbinding aan te leggen tussen het westen en oosten van aangrenzende gemeente Boskoop, om het vrachtverkeer dat uit de Greenport komt te ontlasten. De gemeente Boskoop heeft diverse malen haar voorkeur uitgesproken voor zuidelijke verbinding met bijbehorende weg door het Gouwebos. Ook in de gemeente Waddinxveen neemt de laatste jaren het verkeer over de hefbrug toe. De twee gemeenten hebben samen met de Provincie Zuid Holland de handen ineengeslagen en zijn op zoek naar een structurele oplossing voor de verkeersdrukte.

Tot nu toe zijn er slechts plannen, maar er spelen veel economische en politieke belangen. De Stichting probeert met deze site een beeld te schetsen van de context. En daarbij zijn we uiteraard wel een klein beetje partijdig.

U kunt de Stichting bereiken via info@gouwebos.nl.